Vill du komma i kontakt med Röda Kapellet?

Kontakta någon av följande:

Dirigent: Jan Svensson
0730-980388
jan.svensson@gmail.com

Notansvarig: Owe Svensson
0709-100223
owehes@gmail.com

Webbmaster: Lars Eklund
046-13 35 68, 0731-50 88 44
larseklund@nordicsouthasianet.eu

Styrelse 2022:

Ingrid Kicki Piculell,
046-12 89 12, 070-612 89 03
ingrid.gustafsson@telia.com

Essie Anderssson,
070-2857116
essie.andersson@bredband.netm

Kerstin Vikner
0709-85 34 66
kerstin.vikner@gmail.com

Ingela Sjöblom
076 047 14 40
mingelasjoblom@gmail.com

Lars Svensson,
046-123501, 070-611 77 96
Lars.Svensson@ekh.lu.se

Adress

c/o Folkuniversitetet
Skomakaregatan 8
223 50 Lund
Repetitionslokal se ovan
Postgiro:  78 25 72-2

Kontakta oss

Vårt läge